Uranyum Yarınlama

Uranyumun yarılanma yılı 4.4 Milyar yıldır. Önümüzde 1 Kg uranyum varsa 4.4 Milyar yıl sonra kurşuna dönüşür. Bir okadar yıl sonra kurşun miktarı 250 Gr daha artıp 750 Gr’a çıkacaktır. Bu yarılanma sürekli olarak kalan miktar üzerinden devam etmektedir.

Leave a Comment